Ökande överbeläggningar inom vården

Skriftlig fråga 2016/17:1373 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Nu väntar ännu en sommar där personalen på sjukhusen vittnar om att de inte kan garantera säker vård. Siffror från Sveriges Kommuner och Landsting visar att allt fler patienter på landets sjukhus löper risk att få ligga i korridorer eller behandlas på fel avdelning. Inskrivna patienter vårdas på en plats som inte uppfyller kraven på patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Överbeläggningar ger en ökad risk för vårdskador, eftersom det inte alltid finns tillräcklig kompetens och kapacitet för att möta patientens behov. Genomsnittet för hela riket har det senaste året ökat från tre till fyra patienters överbeläggning per 100 tillgängliga vårdplatser, vilket innebär en ökad överbeläggning med över 25 procent.

Detta är oacceptabelt. Vårdkvaliteten blir försämrad och patientsäkerheten är hotad.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Hur kommer ministern och regeringen att skyndsamt agera för att förebygga överbeläggningar på sjukhusen för att öka patientsäkerheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-10 Överlämnad: 2017-05-11 Anmäld: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-17 Sista svarsdatum: 2017-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga