Ökat byggande i landsbygdskommuner

Skriftlig fråga 2016/17:1131 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I många landsbygdskommuner leder de höga byggpriserna till att produktionskostnaderna regelmässigt är högre än det teoretiska marknadsvärde som nya hus får. Detta i sin tur leder oftast till krav på omfattande nedskrivningar, vilket påverkar bostadsföretagets ekonomiska resultat och dess soliditet mycket negativt.

Så här säger SABO:s ordförande Anders Nordstrand:

”I de flesta landsbygdskommuner finns ingen reell marknad för flerbostadshus och därför uppskattas marknadsvärdet istället utifrån fastighetsförsäljningar på helt andra marknader. Det måste ändras. Ett hyreshus som är byggt för att ägas och förvaltas på lång sikt bör inte värderas till ett fiktivt marknadsvärde och utifrån en fiktiv försäljning. Om alla lägenheter är uthyrda och fastigheten långsiktigt ger en rimlig avkastning ska nedskrivningar inte behöva göras.”

En justering av nedskrivningsreglerna skulle kunna leda till att fler bostäder byggs i landsbygdskommuner.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att förändra nedskrivningsreglerna så att det skapar förutsättningar för ökat byggande, främst i landsbygdskommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-28 Överlämnad: 2017-03-29 Anmäld: 2017-03-30 Sista svarsdatum: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga