Ökat underrättelsehot mot svenska lärosäten

Skriftlig fråga 2020/21:3065 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Säkerhetspolisen rapporterar att det finns ett ökat underrättelsehot mot svenska lärosäten. En riskfaktor som pekas ut är den ökade digitaliseringen, vilket har inneburit stora fördelar för utvecklingen av forskningen och ökade möjligheter för forskare att kommunicera med varandra. En baksida av detta är dock att det finns en ökad risk för underrättelsetjänster att ta del av och även stjäla forskning.

Säkerhetspolisen varnar också för sofistikerade sätt att rekrytera personer som kan lämna ut känsligt material. De aktuella länder som pekats ut av Säkerhetspolisen som rekryterare är i nuläget framför allt Kina, Ryssland och Iran.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet och regeringen i dag för att bemöta säkerhetshot mot svenska lärosäten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-01 Överlämnad: 2021-06-01 Anmäld: 2021-06-02 Svarsdatum: 2021-06-09 Sista svarsdatum: 2021-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga