Ökning av antalet bostadsinbrott under höstlovet

Skriftlig fråga 2020/21:433 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under höstlovet ökade antalet bostadsinbrott på många platser i Sverige. Bland annat i Järfälla kommun ökade antalet anmälningar mer än sex gånger jämfört med samma period förra året.

Ett bostadsinbrott anses i praxis normalt ha ett straffvärde omkring åtta månaders fängelse. Riksdagen har riktat tillkännagivanden till regeringen om att lägga fram lagförslag om en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med minimistraffet ett års fängelse, men regeringen har trots flertalet tillkännagivanden ännu inte levererat något sådant förslag.

Med anledning av det ovan nämnda önskar jag ställa följande fråga till justitieminister Morgan Johansson:

När kommer regeringen att lägga fram förslaget om ny brottsrubricering för bostadsinbrott med höjda straffvärden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-12 Överlämnad: 2020-11-12 Anmäld: 2020-11-13 Svarsdatum: 2020-11-18 Sista svarsdatum: 2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga