Olika kommunalskattesatser

Skriftlig fråga 2021/22:855 av Johnny Skalin (SD)

Johnny Skalin (SD)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

En stor del av den skatt privatpersoner betalar utgörs av kommunalskatt. Den skatteformen är förstås viktig för att finansiera den lokala kommunens verksamheter och välfärd. Men det är långt ifrån alltid den lokala verksamheten koncentreras kring välfärdens kärna. Inte sällan läggs pengar på stora infrastrukturprojekt eller på stora byggnationer eller utsvävningar som slår mot kärnverksamheterna. Det råder också stor skillnad i effektivitet per betald skattekrona kontra utfall av välfärdsservice kommuner emellan.

Men från statscentralt håll är kanske den mest intressanta frågeställningen hur jämställda förutsättningarna att verka i landet verkligen är sett ur ett skatteperspektiv. Variationerna i skattesatser i landets kommuner är väldigt stor. Lägst skatt betalar man i Österåker med 28,98 procent, och högst skatt betalar man i Dorotea med 35,15 procent. För en löntagare med 27 000 kronor i månaden före skatt som är med i Svenska kyrkan ger det 1 109 kronor mindre i plånboken att bo i den kommun med högst skatt kontra den kommun som har lägst kommunalskatt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Har ministern för avsikt att ta några initiativ mot bakgrund av den stora skillnaden i kommunalskatt mellan de kommuner med lägst kommunalskatt och de med högst kommunalskatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-19 Överlämnad: 2022-01-20 Anmäld: 2022-01-21 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga