ombildning av lägenheter till bostadsrätter

Skriftlig fråga 1999/2000:1386 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 1 september

Fråga 1999/2000:1386

av Sten Tolgfors (m) till näringsminister Björn Rosengren om ombildning av lägenheter till bostadsrätter

Regeringen försöker motarbeta, stoppa och förhindra hyresgäster i kommunala bostadsbolag att få köpa sina lägenheter som bostadsrätter. Oavsett vad hyresgästerna vill själva så vet regeringen bättre.

Samtidigt så försöker två av regeringens statsråd köpa sina hyreslägenheter som bostadsrätter. Det går inte ihop. Antingen är det bra för den enskilde att kunna äga sin bostad, eller så är det inte det. Regeringens statsråds eget agerande visar att man själv föredrar att äga sitt boende. Det är hyckleri.

Till yttermera visso har de kommunala bostadsbolagen inneburit ett gigantiskt risktagande för många kommuner. De av landets kommuner som hamnat i akuta ekonomiska problem har gjort det på grund av för stora åtaganden i kommunala bostadsbolag.

Att regeringen söker stoppa ombildandet av kommunala bostadsbolags lägenheter till bostadsrätter drabbar hyresgästerna dubbelt. Dels hindras de att få äga sitt eget boende, dels riskerar de att som skattebetalare få ta smällen om och när det kommunala bostadsbolaget får ekonomiska problem.

Vad avser näringsministern göra för att underlätta för hyresgäster i kommunala bostadsbolag att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarad: 2000-09-15 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-15)