Ombildningar av hyresrätter

Skriftlig fråga 2021/22:1677 av Ola Möller (S)

Ola Möller (S)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt är ett fenomen som drivs av många moderatledda kommuner i landet. I kommuner som Sollentuna, Stockholm och Göteborg drivs ombildningar igenom på ett sätt som för hyresgästerna ibland kan vara omtumlande. Det finns ofta en stor ovilja att omvandla. 

Just på grund av att många hyresgäster inte vill ombilda finns det så kallade ombildningsföretag som erbjuder sig att genomföra ombildningarna. Det har framkommit att dessa företag inte alltid spelar med öppna kort och att direkt fusk har använts vid olika ombildningar. Bland annat har skenskrivningar skett på adresser där släkt och vänner till personer i företaget har skrivits tillfälligt på olika adresser och därigenom kunnat rösta för ombildning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vad anser ministern om denna problematik, och avser ministern att agera på något sätt för att förhindra detta fusk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-02 Överlämnad: 2022-06-03 Anmäld: 2022-06-07 Svarsdatum: 2022-06-15 Sista svarsdatum: 2022-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga