Ombildningen av Mälardalens högskola

Skriftlig fråga 2021/22:660 av Maria Nilsson (L)

Maria Nilsson (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I forskningspropositionen, som riksdagens beslutade om i våras, framhålls att innan regeringen beslutar om huruvida Mälardalens högskola ska få benämnas universitet avser regeringen att inhämta underlag om verksamhetens kvalitet. Detta står att läsa på sidan 24 i forskningspropositionen Forskning, frihet och framtid – kunskap och innovation för Sverige.

Själva ombildningen till universitet är planerad till årsskiftet. Det är med andra ord inte många veckor kvar till dess att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet. Det finns dock frågetecken kring de utlovade granskningar av utestående kvalitetsbrister hos Mälardalens högskola.

I en ledartext nyligen i Expressen konstaterar Patrik Kronqvist att den utlovade redovisningen från Universitetskanslersämbetet kring utestående frågor om Mälardalens högskolas kvalitet endast är en sammanfattning av tidigare granskningar som genomförts av UKÄ.

Det är mycket viktigt att det inte finns några utestående frågetecken som riskerar att skada legitimiteten för ett nybildat universitet.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka ytterligare underlag har regeringen inhämtat avseende verksamhetens kvalitet på Mälardalens högskola?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-16 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Svarsdatum: 2022-01-03 Sista svarsdatum: 2022-01-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga