Omförhandling av priset på ubåten A26

Skriftlig fråga 2018/19:861 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den 17 mars 2015 beställde regeringen två A26-ubåtar av Saab Kockums, till en maximal kostnad av 8,2 miljarder kronor.

Denna prislapp har dock ett krav, nämligen att minst ett annat land köper en eller flera ubåtar av samma modell. Om inget annat land beställer blir prislappen högre för Sverige.

Enligt uppgift går det trögt med försäljningen, och inget annat land har än så länge velat köpa A26. Tidsfristen i avtalet var den 31 juni 2019 och innan dess skulle avtalet omförhandlas mellan Saab och staten, i det fall försöken till försäljningen misslyckats.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Är förhandlingen mellan staten och Saab Kockums genomförd angående A26 och om så är fallet, genererade det extra kostnader och i så fall hur mycket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-07-31 Överlämnad: 2019-08-01 Besvarad: 2019-08-15 Sista svarsdatum: 2019-08-15 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga