Omlokalisering av statliga jobb till nordöstra Skåne

Skriftlig fråga 2016/17:1861 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen meddelade den 30 augusti att sju myndigheter helt eller delvis ska omlokaliseras från Stockholm till andra orter i landet. Tyvärr måste det konstateras att inte någon av de myndigheter, hela eller delar av, som flyttas kommer att placeras i nordöstra Skåne.

Under en ganska kort period för mindre än ett år sedan försvann och flyttades statliga jobb från nordöstra Skåne. Statliga Apoteket AB avvecklade Distansapoteket i Hässleholm och Rekryteringsmyndighetens verksamhet flyttades från Kristianstad till Malmö. I det senare fallet alltså från en medelstor stad till en av Sveriges största.

När nu regeringen väljer att flytta myndigheter så omlokaliseras inte någon av dem till nordöstra Skåne, trots att staten flyttat jobb därifrån. På den presskonferens där regeringen presenterade flytten menade statsministern att alliansregeringen varit Stockholmsfixerad. Om alliansregeringen var Stockholmsfixerad, enligt statsministern, så måste man tyvärr konstatera att regeringens ointresse för Skåne och för att kompensera för statliga jobb som flyttats från nordöstra Skåne är monumentalt. Regeringen väljer till och med att flytta en myndighet från Stockholm till Sveriges näst största stad, Göteborg, i stället för att placera ett enda statligt jobb i nordöstra Skåne.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi: 

 

När kommer statsrådet och regeringen att flytta statliga jobb till nordöstra Skåne och vilka myndigheter, eller delar av myndigheter, är i så fall aktuella?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga