Omlokaliseringen av Strålsäkerhetsmyndigheten

Skriftlig fråga 2016/17:1867 av Maria Weimer (L)

Maria Weimer (L)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Regeringen kommer att omlokalisera ett antal statliga myndigheter. Syftet är att bidra till att det finns statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna. Ansatsen är lovvärd, decentralisering är på många sätt positivt. En av de myndigheter som berörs är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) där delar av verksamheten inklusive myndighetens säte ska omlokaliseras till Katrineholm.

SSM hanterar viktiga tillsynsfrågor rörande säkerheten vid våra kärnkraftverk. Frågan om kärnsäkerhet kräver specialkompetens. Myndigheten behöver för sitt arbete ha nära kontakt med de universitet som har särskild kunskap inom kärnteknikområdet, vilket underlättas av närheten till lärosätena. SSM lider redan i dag av delvis underbemannade enheter. Risk för kompetensbrist finns redan i dagsläget efter att fyra kärnkraftsreaktorer ska stänga i förtid.

Det finns en risk för att en flytt från Solna till Katrineholm ytterligare späder på myndighetens underbemanning och att avgörande säkerhetsexpertis går förlorad. Det vore allvarligt.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Har ministern och regeringen beaktat frågan om hur en flytt av SSM påverkar myndighetens säkerhetskompetens, vilket i förlängningen kan påverka säkerheten kring våra kärnkraftverk? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga