Operans framtid

Skriftlig fråga 2021/22:1607 av Angelika Bengtsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett – samt en del av det svenska kulturarvet, vars verksamhet sträcker sig tillbaka till år 1773. Det är en byggnad som levandegör svenskt kulturarv, och den är i bruk än i dag med en mängd olika scenföreställningar. Tyvärr så är problemen många med Operans byggnad. Det finns i dagsläget brist på repetitionslokaler, fasaden är i dåligt skick och det regnar in från byggnadens slitna tak. Vi har under en längre tid nu genom medierna kunnat läsa om de stora renoveringsbehov som Operan har. 

Utöver detta så är Operans lokaler invändigt illa rustade för modern scenkonst; scenen är för liten och scenkonstarbetarna arbetar på trånga och svårtillgängliga ytor – vilket inte utgör en ändamålsenlig och trygg arbetsplats för Operans scenarbetare.

Operans byggnad ägs av Statens fastighetsverk som ligger direkt under regeringen – men trots detta verkar regeringen ointresserad av att bevara Operan som en del av vårt gemensamma kulturarv

Frågan om en renovering av Operan har verkligen dragits i långbänk. Ett flertal utredningar har genomförts, där olika sorters renoveringar har föreslagits. Även byggandet av ett helt nytt operahus har varit uppe för diskussion. Idéer och lösningar för Operan råder det inte brist på – men det råder en avsaknad av handlingskraft från kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Jeanette Gustafsdotter har under sin tid som kulturminister talat sig varm för kulturavet, men hittills så är det tyst från kulturministern gällande ett slutgiltigt besked om Operans framtid. Om kulturministern menar allvar med sitt vurmade för kultur och kulturarv – då är det dags att lämna ett slutgiltigt beslut om Operans framtid.

Är det en renovering av befintligt Operahus som ska gälla eller kommer Sverige att få ett nytt operahus? Oavsett vilken linje man landar i måste regeringen sätta ner foten.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

När kommer ministern med ett besked om Operans framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-18 Överlämnad: 2022-05-19 Anmäld: 2022-05-20 Svarsdatum: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga