Öppenhet vid prissättning av särläkemedel

Skriftlig fråga 2014/15:753 av Barbro Westerholm (FP)

Barbro Westerholm (FP)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Läkemedels- och apoteksutredningen har gjort en översyn bl.a. om prissättning av särläkemedel. Dessa läkemedel är oftast dyra och i några fall har Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) ansett medlen vara för dyra för att kunna subventioneras. Landstingens expertgrupp NT-rådet har nyligen stoppat ett läkemedel för användning på grund av de höga kostnaderna. För berörda patienter men också för behandlande läkare är det här en svår situation, att inte kunna använda läkemedel som av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) eller Läkemedelsverket bedömts effektiva vid aktuell sjukdom.

Utredningen, som remissbehandlats, har föreslagit tre lösningar för att komma tillrätta med de höga kostnaderna för särläkemedel:

  • Behålla nuvarande prissättningsmodell men med högre tak än idag
  • Utforma en särskild modell för noga definierade läkemedelskategorier eller patientgrupper
  • Skapa en alternativ möjlighet att värdera och finansiera läkemedel som annars inte skulle komma till användning för patienterna.

Det som inte finns med bland förslagen är ett krav på att godkännande av läkemedel, vare sig det gäller EMAs godkännande eller Läkemedelsverkets, ska inbegripa en öppen redovisning av de utvecklingskostnader och marknadsanalyser läkemedelsföretagen haft som underlag för prissättningen. Det är viktigt för trovärdigheten i prissättningsförfarandet.

Med tanke på dagens ohållbara situation vill jag fråga om statsrådet och regeringen avser att gå vidare med frågan om öppen prissättning av särläkemedel? Dagens situation där patienter nekas effektiva läkemedel av kostnadsskäl är ohållbar.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-08-04 Överlämnad: 2015-08-04 Besvarad: 2015-08-18 Sista svarsdatum: 2015-08-18 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga