Öppna gränser mellan de nordiska länderna

Skriftlig fråga 2021/22:1557 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Förhoppningsvis ser vi nu hur pandemin på allvar har avklingat och att vi alltmer kan gå över till det som vi skulle kalla ett normalt liv igen. Dock har vi, på många olika sätt, många sviter kvar efter pandemin. En av dessa sviter är de olika bekymmer som gränsstängningarna mellan våra nordiska länder ställt till med.

I början av maj hade vi i Sverige besök av den norska kronprinsfamiljen och en stor delegation från det norska näringslivet för att bland annat bygga upp relationerna mellan våra länder igen, vilket är bra. Dock måste mycket av arbetet göras mellan våra politiska församlingar. Vi måste vara betydligt bättre förberedda när nästa kris kommer så att vi inte hamnar i samma fallgropar igen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:


På vilket sätt jobbar de nordiska regeringarna nu för att vi ska kunna ha öppna gränser mellan de nordiska länderna vid nästa kris? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-10 Överlämnad: 2022-05-11 Anmäld: 2022-05-12 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga