Öppnandet av Norges gräns mot Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:1377 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Norge beslutade den 16 mars att stänga sin gräns för att minska smittspridningen av coronaviruset. För det svensk-norska utbytet, särskilt i gränsregioner, har stängningen haft stora konsekvenser, inte minst ekonomiskt.

Den norska regeringen har meddelat att man avser att öppna gränsen först den 20 augusti. Samtidigt analyserar man just nu möjligheterna att öppna gränserna till de nordiska länderna innan landet öppnar mot omvärlden i stort. Beslut avses fattas den 15 juni.

Den svenska regeringen har under hela coronakrisen haft en god dialog med våra nordiska grannländer. För Sverige och Värmland är skillnaden mellan att gränsen öppnas i juni och augusti stor, då de långsiktiga effekterna av gränsstängningen kommer att bli mycket mer omfattande om gränsen inte är öppen över sommaren. Det är nu viktigt att utrikesministern ökar trycket på sin norska motsvarighet så att gränsen öppnas så snart som möjligt.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Norge ska öppna sin gräns mot Sverige senast den 15 juni?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-18 Överlämnad: 2020-05-19 Anmäld: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.