Orimligt höga krav på den som vill hyra

Skriftlig fråga 2014/15:43 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Dagens bostadsbrist har gjort att hyresvärdarna har fått utrymme att skruva upp kraven på den som vill hyra. Över 80 procent av de allmännyttiga bostadsbolagen ställer i dag särskilda krav för att man ska kunna få ett hyreskontrakt. Det kan handla om att kunna visa upp en fast anställning eller att man inte har betalningsanmärkningar. Men verkligheten är en annan. Stora ungdomsgrupper har i dag en osäker anställning och 5-10 procent av Sveriges befolkning har betalningsanmärkningar. Var ska dessa bo? Det rapporterades också nyligen i medierna om ett ungt par som ville flytta ihop, men som inte fick hyreskontrakt på grund av att de inte fick räkna samman sina inkomster för att klara hyreskraven. För att få räkna samman sina inkomster krävde hyresvärden att de två skulle vara gifta eller ha bott ihop i minst tre år.

Både allmännyttiga och privata bostadsbolag ställer dessutom höga inkomstkrav. I Stockholm kräver nästan alla hyresvärdar en årsinkomst som är tre gånger högre än hyresutgifterna. Hos privata hyresvärdar kan kraven vara ännu högre. Det kan vid nyproduktionshyror innebära krav på helt orimliga lönenivåer, och trots att det görs en individuell prövning har det visat sig att denna prövning är oflexibel på så sätt att det görs få undantag från inkomstkraven. Ska inte människor själva få avgöra om en större andel av lönen ska kunna gå till hyran?

Hyresvärdens hyresintäkter ska kunna tryggas, men till en rimlig gräns. Utvecklingen med allt hårdare krav på hyresgästernas ekonomi drabbar givetvis främst människor med låga inkomster eller osäkra inkomster, till exempel unga människor. Det går emot idén om hyresrätten som en boendeform för alla. Vänsterpartiet föreslår därför att det bör utredas vad man kan göra för att de allmännyttiga bostadsbolagen inte ska kunna ställa orimliga inkomstkrav.

Min fråga till statsrådet Mehmet Kaplan är:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att komma till rätta med de orimliga krav som ställs för att få ett hyreskontrakt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-03 Överlämnad: 2014-11-04 Anmäld: 2014-11-05 Svarsdatum: 2014-11-12 Sista svarsdatum: 2014-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga