Oskuldsoperationer i Sverige

Skriftlig fråga 2020/21:1410 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen rapporterade tidskriften Ottar, som ges ut av RFSU, att det går att köpa ”oskuldsoperationer” för att genomföra ingreppet ”rekonstruktion av mödomshinnan”. Mödomshinnan är en global myt som handlar om att kontrollera kvinnor; det finns varken en hinna eller något annat som ”går sönder” första gången en kvinna har samlag.

Tidigare har det rapporterats om att det på vårdcentraler runt om i Sverige genomförs så kallade oskuldskontroller. Fenomenet är helt oacceptabelt. De som genomför oskuldskontroller eller oskuldsoperationer upprätthåller myten om mödomshinnan och hedersrelaterat våld och förtryck. Det borde vara straffbart både att genomföra och efterfråga sådan kontroll över kvinnor.

I dag kan den som genomför en oskuldskontroll mot någon annans vilja göra sig skyldig till våldtäkt, men generellt är skyddet för kvinnan vars oskuld ska kontrolleras eller ”mödomshinna rekonstrueras” mycket svagt. Moderaterna har föreslagit att oskuldskontroller av personer under 18 år ska kriminaliseras, och att både den som utför och den som tar initiativ ska kunna dömas för brott.

Det är en helt absurd tanke att kvinnans oskuld ska kontrolleras. Kvinnans okränkbara rätt till sin kropp och sina val samt information om myten kring mödomshinnan bör exempelvis ingå i samhällsorientering för nyanlända i Sverige. Ingen har rätt att kontrollera om en person är oskuld eller ej. Hedersrelaterat våld och förtryck hör inte hemma i Sverige. Ingen människa, oavsett kön eller härkomst, ska få sin frihet beskuren av närmast medeltida normer och värderingar. Hela samhället måste markera med betydligt större kraft och skydda både flickor och pojkar från hedersbrottslighet. Religion, kultur eller kontrollbehov som utövas för att begränsa någon annans frihet och rätt till att bestämma över sitt eget liv hör inte hemma i Sverige. Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas med kraft. Frihet och trygghet ska gälla alla.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att få stopp på oskuldsoperationer i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-21 Överlämnad: 2021-01-22 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-03 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga