Otillåten användning av bekämpningsmedel inom EU

Skriftlig fråga 2015/16:1578 av Kristina Yngwe (C)

Kristina Yngwe (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den senaste tiden har partier av importerade äpplen från Polen och Italien stoppats i svenska livsmedelsbutiker på grund av i EU otillåtet höga halter av bekämpningsmedel. Det handlar bland annat om bekämpningsmedel som kan påverka det centrala nervsystemet. Även tidigare har det visat sig att producenter i EU-länder inte följer det gemensamma regelverket. I bland annat gurka från Holland, äpplen från Belgien, olivolja från Grekland och apelsiner från Spanien har bekämpningsmedel som är förbjudna i EU upptäckts.

Detta är mycket bekymmersamt ur flera perspektiv. Dels riskerar svenska konsumenter att få i sig farliga och cancerogena bekämpningsmedel, dels snedvrider det konkurrensen på den inre marknaden. Ett gemensamt regelverk är till för att följas, och när det uppdagas att tillsynen i andra länder inte är tillräcklig utan att livsmedel med förbjudna bekämpningsmedel når konsumenter måste ansvariga politiker agera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vad avser statsrådet att göra för att otillåten användning av bekämpningsmedel ska upphöra inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-12 Överlämnad: 2016-09-12 Anmäld: 2016-09-13 Svarsdatum: 2016-09-21 Sista svarsdatum: 2016-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga