Otrygghet för hyresgäster

Skriftlig fråga 2021/22:1551 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

I utsatta områden, men även i många andra tidigare vanliga områden, har brottslighet tagit över och otryggheten vuxit i omfattning. Nu visar en ny rapport som baseras på en undersökning av Novus, på uppdrag av Hyresgästföreningen, bland annat större otrygghet hos hyresgäster än tidigare.

Då tillfrågade grupper enligt undersökningen jämförs, är det tydligt att boende i hyresrätter känner sig otrygga utomhus i sitt bostadsområde, medan de som bor i bostadsrätt inte känner sig otrygga i lika stor utsträckning. Boende i småhus som känner sig otrygga utgör en mycket liten andel jämfört med dem som känner sig otrygga och bor i hyresrätt.

Undersökningen visar också att nästan 25 procent av tillfrågade boende i hyresrätt anser att det behövs åtgärder för att öka tryggheten. Åtgärder som framför allt efterfrågas är: bättre belysning, större polis- och väktarnärvaro, sociala insatser för unga och mer kameraövervakning. Samtidigt läggs stora resurser på att motverka brottslighet och otrygghetsproblem i olika områden och kommuner. Tillfrågade ser alltså brister i åtgärder, trots de olika samverkansprojekten som BID-samverkan och andra former av satsningar som görs i många kommuner i bostadsområden med hyresrätter, där problem finns.

En grundbult för oss i Sverigedemokraterna inom bostadspolitiken är att alla ska ha en bra bostad, känna sig trygga i sina bostäder och bostadsområden, både i städer, där skjutningar och förstörelse bryter ned tryggheten, och på landsbygden, där stöldräder sprider oro.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Hur ska statsrådet nu konkret agera för att hyresgäster ska bli trygga där de bor och för att få ned siffran för antalet otrygga helst till noll?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-06 Överlämnad: 2022-05-08 Anmäld: 2022-05-10 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga