Otryggheten i Lysekil

Skriftlig fråga 2017/18:985 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Under den senaste tiden har det varit oroligt i Lysekil i Bohuslän. Det har förekommit oroligheter med ungdomsgäng som stört ordningen genom att bland annat störa träningar och matcher i en idrottshall i centrala Lysekil. Ungdomsgängen har bland annat slagit sönder en toalett och hotat andra människor. Nyligen har idrottshallen bestämt sig för att låsa sina dörrar på kvällarna för att försöka skapa lugn och ro i idrottshallen. Ungdomsgängen misstänks även ligga bakom attacker mot butiker och väktare i Lysekil.

I februari anlitade lokala handlare och ett bostadsbolag tillsammans med Lysekils kommun ett vaktbolag i syfte att motverka skadegörelserna som skett i Lysekil. Kommunen har även satsat på att utbilda trygghetsvandrare, och socialtjänsten i Lysekil har satsat på att arbeta förebyggande genom att forma olika stödgrupper för ungdomar och föräldrar.

Situation är mycket beklaglig. Lysekilsborna förtjänar, precis som alla andra, att leva sina liv i trygghet utan rädsla för hot och förstörelse. Man ska inte behöva vara rädd i Lysekil om nätterna. Enligt polisen rör det sig om löst sammansatta grupper där ungdomarna kan vara så unga som elva år. Det är även ytterst beklagligt att unga barn har fastnat i denna skadliga miljö med kriminalitet. Det är därför välkommet att socialtjänsten nu arbetar med förebyggande åtgärder för att motverka att unga fastnar i ett liv av kriminalitet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder och initiativ avser ministern att vidta för att motverka ungdomskriminalitet och för att stärka tryggheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-08 Anmäld: 2018-03-09 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga