Otydliga uppgifter om stoppad elexport

Skriftlig fråga 2019/20:616 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Skåne har drabbats av allvarliga elproblem. Läget kom att bli allvarligt då nedläggningen av Barsebäck inte mötts upp av utbyggd elöverföring och stärkt, ny lokal elproduktion. Därtill har regeringen valt att kraftigt höja skatten på lokal elproduktion i kraftvärme. Experter avrådde för att det skulle leda till nedlagd produktion och lokala elproblem. Regeringen valde ändock att fullfölja, och produktion stängdes ned i bland annat Malmö. Regeringen gjorde därmed att läget i Skåne gick från allvarligt till kritiskt. Företag kunde inte växa och anställa som de ville. Nya bostäder äventyrades.

Läget i Skåne blev så kritiskt att regeringen sjösatte ett krispaket. I information till näringsutskottet i november 2019 angav energiministern att hans krispaket för Skåne innehåller tre delar med upphandlad effekt, flexibilitet hos kunder samt så kallat motköp, eller stoppad elexport, på utlandskabeln Baltic Cable, som går mellan Sverige och Tyskland. Den stoppade elexporten, motköpen, skulle enligt uppgift skötas av Svenska kraftnät. Detta har också energiministern sagt till tidningen Sydsvenskan.

I en intervju i nättidningen Second Opinion ger Svenska kraftnät en annan bild än den som energiministern gett i riksdagen. Motköp har, enligt SvK, i förberedande diskussioner nämnts som en av olika tänkbara metoder för att försöka hantera effektbristen, men SvK ska bestämt ha avvisat förslaget då motköp i detta fall skulle kunna ge enskilda aktörer extra vinning. Vidare har SvK bett regeringen att rätta informationen på sin hemsida, alltså i praktiken att ta bort information om att motköp ska användas. SvK konstaterar att motköp får användas, fast bara vid extrema situationer som när ett brott på en elledning riskerar att få storskaliga effekter på den svenska elförsörjningen. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Mot bakgrund av ovanstående, är motköp, eller temporärt stoppad elexport, en del av regeringens krispaket för Skåne och därmed något som Svenska Kraftnät ska genomföra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-10 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga