överenskommelse med kärnkraftsägarna

Skriftlig fråga 2002/03:1144 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 16 juni

Fråga 2002/03:1144

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om överenskommelse med kärnkraftsägarna

Vid en uppvaktning i näringsutskottet den 6 maj hävdade kärnkraftsägarna Vattenfall, Sydkraft och Fortum att något som kan kallas förhandlingar inte påbörjats med staten utan det som skett hittills varit informationsinsamling.

Vid den energidebatt som hölls i kammaren den 11 juni hävdade regeringssidans talesman att det pågår förhandlingar: "Det förekommer en förhandling och en diskussion mellan Bo Bylund, som är utredare, och industrin om frågan om Barsebäcks stängning. Man träffas dagligen och diskuterar frågan . man för förhandlingar aktivt med Bo Bylund."

Det är säkert så att vi från oppositionen inte sitter inne med all kunskap men det är en våldsam skillnad mellan en informationsinsamling och en förhandling. När den socialdemokratiske talesmannen talar om att man "träffas dagligen" och "för aktiva förhandlingar" låter det som att man befinner sig i ett slutskede. Avsikten med förhandlingar ska väl vara att komma fram till ett juridiskt bindande avtal @ i detta fall under vilka villkor hälften av Sveriges elproduktionskapacitet ska bedrivas.

Det är inte rimligt att vi som finns som ledamöter i näringsutskottet inte får någon som helst information om detta. Ska frågan om svensk energipolitik som vi folkvalda har ansvar för nu helt bedrivas i slutna rum? Det vore bra om näringsministern vill ge en samlad bild av förhandlingsläget.

Jag vill fråga näringsministern om han avser att informera de folkvalda om en informationsinsamling eller förhandling avseende överenskommelse mellan staten och kärnkraftsägarna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarad: 2003-06-26 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-26)