Överföring av godkända vaccinationer i annat land till svenskt vaccinbevis

Skriftlig fråga 2021/22:590 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det är mycket glädjande att vaccinationstäckningen ökar alltmer i Sverige och även i flera andra länder. Det är också positivt att vi har börjat använda vaccinationspass för att kunna besöka offentliga tillställningar.

Ett bekymmer som har uppstått vid flera tillfällen är svårighet att få godkända vaccinationer gjorda i andra länder överförda till svenska vaccinpass. Bekymret har uppkommit även för vaccinationer gjorda inom EU. Flera vaccinpass inom EU har dessutom en begränsad giltighet. För att få dem förlängda behöver personen resa tillbaka till EU-landet.

Personer har dessutom blivit nekade att få den tredje vaccinationen i Sverige om de andra två doserna är givna i ett annat land. De har då rekommenderats att börja om med första dosen i Sverige.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är:

 

Hur avser ministern att säkerställa att godkända vaccinationer till svenska medborgare givna i ett annat land kan överlåtas till svenskt vaccinbevis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-10 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Svarsdatum: 2021-12-27 Sista svarsdatum: 2021-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga