Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark

Skriftlig fråga 2019/20:588 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark, skogsbryn, kan ofta erbjuda en biologiskt rik miljö. Alltmer ser man dock i de svenska landskapen en tvär kant mellan högvuxen gran och jordbruksmark. Brynets struktur och växtartssammansättning påverkar brynets betydelse för övrig biologisk mångfald. Om vi kan tillförsäkra en ändamålsenlig struktur och skötsel av tillräckligt många brynmiljöer kan de fungera som bärare av viktig biologisk mångfald utan att inkräkta alltför mycket på brukningsmålen gällande skog och jordbruk. Att se till att det finns biologiskt fungerande brynmiljöer kan alltså vara en av delarna i den effektiva miljöpolitik som Sverigedemokraterna förordar.

Ett av sätten att säkerställa detta är att stödja skötsel av övergångszoner i de nya jordbruksreglerna. 

Det förutsätter att tillräckliga möjligheter har säkerställts under förhandlingar om de nya EU-reglerna för jordbruksstöd för att kunna ge skogs- och jordbrukare skäligt betalt för det arbete de kan utföra för att vårda och utveckla dessa miljöer. Konkret kan också ett hinder vara om betesmarksdefinitionen inom de nya EU-reglerna för jordbruksstöd inkräktar på möjligheterna för skötsel av biologiskt fungerande övergångszoner, t.ex. på grund av förekomsten av träd, såsom enar.

 

Med anledning av detta önskar jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

Kommer statsrådet och regeringen att arbeta för stöd för skötsel av övergångszoner i den svenska strategin för genomförande av de gemensamma jordbruksreglerna, och ser statsrådet några hinder mot en sådan ordning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga