Övergrepp i rättssak

Skriftlig fråga 2017/18:1569 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Att domare och åklagare hotas är ett hot inte bara mot de berörda, det är ett hot mot vår demokrati och de som ska bära upp rättsstatens funktioner. Åklagare hotas i hemmet, i Västerås drabbades hösten 2018 ett polisbefäl där hans privata hem besköts med ett tjugotal skott. Det är tydligt att gärningspersonerna hade för avsikt att inte bara hota utan även skada, tysta och ytterst påverka rättsväsendets utredning och beslut.

Nyligen lyfte även radioprogrammet I lagens namn just ett antal fall från min hemkommun Västerås om hur domare och andra aktörer inom våra samhällsviktiga funktioner inom rättsväsendet hotas och tystas så att de tvingas ha larm, extra skyddsåtgärder med mera.

Liberalerna uppmärksammade också nyligen en annan fråga om den effekt av den tystnadskultur som råder i de särskilt utsatta områden där vittnen tystas, där de får pengar för att inte berätta för polisen eller inte dyka upp och vittna vid rättegångar. Det finns också fasansfulla, extrema fall där vittnen utsätts för mordförsök innan domstolsförhandlingar. Självklart är detta helt oacceptabelt. Det är också tydligt utifrån samtal med poliser, åklagare och domare som jag har haft kontakt med att den officiella statistiken inte ger hela bilden utan att mörkertalet är stort. Det vore angeläget att detta analyserades.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att stärka skyddet för domare och andra inom rättsväsendet när det gäller övergrepp i rättssak?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-10 Överlämnad: 2018-07-11 Sista svarsdatum: 2018-07-25 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-16
Svar på skriftlig fråga