Överklagande av bildande av naturreservat i Ljungsjömyren

Skriftlig fråga 2020/21:2648 av Per Schöldberg (C)

Per Schöldberg (C)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Hjortseryd Skogar AB, Ljungby, Småland, äger och förvaltar cirka 4 000 hektar skog, varav cirka 3 000 hektar är produktiv skogsmark, och mitt i detta ligger, hotellet, konferensanläggningen och restaurangen Hjortseryd. Målsättningen är ett uthålligt skogsbruk, certifierat enligt gällande system. Skötseln av skogen präglas av såväl ekonomiska som miljömässiga kriterier, och skogen ska brukas så att de positiva klimateffekterna förstärks och de negativa begränsas, samtidigt som övriga miljö- och naturvärden som frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter kan upprätthållas och förstärkas.

Sedan flera år har en process pågått om att länsstyrelsen vill inrätta naturreservat på Hjortseryds egna marker omfattande 229 hektar. Länsstyrelsen har beslutat om inrättande, och Hjortseryd Skogar AB har motsatt sig detta. Länsstyrelsens beslut väcker frågor och har därför överklagats till regeringen den 24 november 2020.

Med anledning av att detta är ett regeringsärende vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

När förväntas regeringen fatta beslut i fråga om Hjortseryds överklagande? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-23 Överlämnad: 2021-04-26 Anmäld: 2021-04-27 Svarsdatum: 2021-05-05 Sista svarsdatum: 2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga