Överlåtelse av kontantkort

Skriftlig fråga 2021/22:1669 av Pontus Andersson (SD)

Pontus Andersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I augusti 2022 förväntas en ny lag träda i kraft om registrering av kontantkort. Lagen samlar ett brett stöd över partigränserna.

En aspekt som regeringen har missat i ärendet är vad som händer om personer agerar som så kallade målvakter för registrerade kontantkort, ett fenomen som mest är känt när det gäller bilar.

Regeringens förslag innebär att en förbetald tjänst ska avslutas om den används av någon annan än den registrerade abonnenten, med vissa undantag. Enligt vår uppfattning finns det skäl att, utöver möjligheten att avsluta tjänsten, kunna döma någon till ansvar som uppsåtligen eller av oaktsamhet på något vis överlåter en sådan tjänst till någon som de befarar eller har skäl att anta bedriver kriminell verksamhet.

Sverigedemokraterna menar därför att en utredning bör få i uppdrag att se över frågan om straffansvar för en sådan överlåtelse.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Ser regeringen samma farhågor som Sverigedemokraterna gör, och avser regeringen i sådana fall att se över möjligheten att införa ett straffansvar för den som agerar som målvakt för registrerade kontantkort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-02 Överlämnad: 2022-06-02 Anmäld: 2022-06-03 Svarsdatum: 2022-06-15 Sista svarsdatum: 2022-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga