övernattbefordran av brev

Skriftlig fråga 2001/02:1597 av Saarinen, Ingkegerd (mp)

Saarinen, Ingkegerd (mp)

den 4 september

Fråga 2001/02:1597

av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Mona Sahlin om övernattbefordran av brev

Jag har frågat ministern om hon avser att se över de krav som staten ställer på Posten AB om övernattbefordran av brev. Detta mot bakgrund av att en samordnad utdelning av post och tidningar i glesbygd skulle kunna ske tidigare på dagen om kravet på övernattbefordran av brev slopas.

Ministern anför i sitt svar att Post- och telestyrelsen på eget initiativ har påbörjat en översyn av postlagen (1993:1684) och med anledning av denna kan myndigheten komma att presentera förslag till förändringar som regeringen då får ta ställning till. Enligt svaret avser ministern inte att vidta någon ytterligare åtgärd för närvarande.

Enligt uppgift från Post- och telestyrelsen kommer kravet på övernattbefordran inte att tas upp i myndighetens förslag till förändringar. Enligt myndigheten är frågan om övernattbefordran politisk och kan därför ej tas upp på myndighetens eget initiativ. Ett politiskt uppdrag att ta upp frågan om övernattbefordran skulle dock välkomnas av myndigheten.

Avser ministern mot bakgrund av detta att ta upp frågan om övernattbefordran av brev med Post- och telestyrelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarad: 2002-09-17 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-17)