Översyn av arbetsmarknadens konfliktregler

Skriftlig fråga 2016/17:396 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Den 15 november påbörjades en strejk i Göteborgs hamn. Svenska Hamnarbetarförbundet har hamnat i konflikt med företagsledningen för hamnoperatören och har trappat upp konflikten genom en punktstrejk. Många bedömare anser att strejken är oproportionerlig. Göteborgs hamn är central för svensk handel och är med sin storlek Sveriges största hamn. Runt hälften av Sveriges containertrafik går via terminalen i Göteborg. En strejk kommer att få stora konsekvenser för näringslivet och den svenska exportindustrin.

Till skillnad från våra grannländer saknas det i Sverige en så kallad proportionalitetsprincip – att det ska finnas en rimlig proportion i storlek mellan mål och tillgripna medel i en konflikt på arbetsmarknaden. Det finns därmed stor risk för att vi framöver har en situation där stridsåtgärder vidtas som har stora negativa konsekvenserna på vitala samhällsintressen.

Liberalerna föreslår en proportionalitetsprincip för att det ska finnas en rimlig avvägning mellan vad facket vill uppnå och vilka stridsåtgärder man vidtar. Detta är inget nytt eller ovanligt förslag. Redan i utredningen Medling och lönebildning (SOU 1998:141) föreslog utredaren Svante Öberg att ett krav på proportionalitet skulle införas. Länder som Danmark och Tyskland har en liknande lagstiftning.

Strejken i Göteborgs hamn visar på behovet av att Sverige gör en översyn av våra konfliktregler. Det bör finnas en bättre och mer rimlig avvägning mellan mål och tillgripna medel i en konflikt på arbetsmarknaden.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Är ministern beredd att ta initiativ till en översyn av dagens konfliktregler med anledning av strejken i Göteborgs hamn?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-29 Överlämnad: 2016-11-29 Anmäld: 2016-11-30 Sista svarsdatum: 2016-12-07 Svarsdatum: 2016-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga