Översyn av beredskapslagstiftning

Skriftlig fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén (M)

Andreas Norlén (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Vi lever i en orolig tid med ökade spänningar i vårt närområde. Tack vare överenskommelser mellan regeringen och flera oppositionspartier, som Moderaterna varit med och drivit fram, ökas resurserna till Sveriges försvar stegvis. Detta är viktigt, och under kommande år behöver resurserna ökas än mer.

För att Sverige ska vara redo att möta militära och andra hot mot krävs dock mer än ökade resurser till det militära försvaret. Det krävs bland mycket annat att en rad civila myndigheter är redo att bära sin del av ansvaret för att vidta relevanta åtgärder vid höjd beredskap, krig eller krigsfara. För att detta ska kunna göras på bästa sätt krävs i sin tur att den lagstiftning som reglerar myndigheternas ansvar och agerande är relevant och tydlig.

Länsstyrelsen Östergötland har, som ett led i sitt arbete med beredskapsplanering, gjort en genomgång av ifrågavarande lagstiftning och funnit att många bestämmelser är obsoleta eller irrelevanta. Bland mycket annat finns bestämmelser, som reglerar ansvarsfördelningen mellan myndigheter vid höjd beredskap, vilka utgår ifrån att länsstyrelsen är högsta polismyndighet i respektive län – ett förhållande som sedan många år inte längre råder. Länsstyrelsen Östergötland har redovisat denna genomgång i en skrivelse till regeringen.

Det är angeläget att regeringen tar tag i de brister i lagstiftningen som har uppmärksammats och vidtar åtgärder för att se till att lagstiftningen blir relevant och aktuell, så att det inte råder något tvivel om vad olika myndigheter ska göra vid höjd beredskap.

Jag vill därför ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att se till att den lagstiftning som styr myndigheternas ansvar och uppdrag vid höjd beredskap blir relevant och aktuell?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-08 Överlämnad: 2017-09-11 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga