Översyn av det nordiska skatteavtalet

Skriftlig fråga 2018/19:838 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ledamoten Lars Mejern Larsson (S) efterfrågade genom fråga 2018/19:737 respektive 2018/19:755 svar kring skatteregler för jobbpendlare och gränshinder i Norden. Finansministern för i sitt samlade skriftliga svar resonemang kring de så kallade gränsgångarreglerna. Den sammanfattade konklusionen lyder: Gränsgångarnas situation är något som vi får anledning att noga överväga nästa gång det nordiska skatteavtalet omförhandlas multilateralt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Finns det någon ambition från finansministerns sida att initiera en översyn av det nordiska skatteavtalet tillsammans med de andra länderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-05 Överlämnad: 2019-07-08 Sista svarsdatum: 2019-07-22 Svarsdatum: 2019-08-02 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga