Översyn av ramlagen i socialtjänstlagen

Skriftlig fråga 2014/15:743 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Syftet med Socialtjänstlagen ska vara att det är en ramlag, främst för att detaljregleringar ska kunna undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Dock har lagen i stället blivit en samling av olika föreskrifter som ofta är detaljstyrda utan ett fungerande användarperspektiv.

Drygt 70 stora förändringar av lagen har gjorts. I lagen talas det ofta om s.k. genomförandeplaner, planer som riskerar att ta ut varandra. Lagens otydlighet gör det dock svårt att upptäcka sådana problem. Dessutom innehåller lagen många föreskrifter och kontrollfunktioner.

Lagstiftningen tydliggör inte heller ansvaret för barn med neuropsykiatriska behov. Regeringsrätten har lämnat ett prejudikat som i praktiken innebär att ett barn med sådan diagnos och som också är kraftigt utåtagerande i princip inte kan komma att omhändertas om det inte har ett kraftigt socialt nedbrytande beteende.

Barn och ungdomar i familjehem och jourhem behöver en trygg och säker omvårdnad. Det är därför viktigt med en tydlig och lätthanterlig lagstiftning.

Jag vill med hänsyn till detta fråga statsrådet:

Kommer statsrådet och regeringen att arbeta för att genomföra en översyn av ramlagen i socialtjänstlagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-07-23 Överlämnad: 2015-07-23 Sista svarsdatum: 2015-08-06 Svarsdatum: 2015-08-11 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga