Översyn av straffpåföljder för 15-17-åringar

Skriftlig fråga 2021/22:654 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen beslutade riksdagen om att straffrabatten för 18–20-åringar gällande allvarlig brottslighet ska tas bort från och med den 2 januari 2022.

Detta kommer att innebära att det blir en stor skillnad för denna åldersgrupp i jämförelse med 15–17-åringar. Det riskerar även att få till följd att äldre gängkriminella börjar använda sig av allt yngre personer för att begå brott för deras räkning.

Därför anser vi moderater att det behövs en översyn av straffpåföljderna för 15–17-åringar. Med hänsyn till rättssystemets trovärdighet bör ungdomsreduktionen jämnas ut över de åldrar i vilka en gärningsman är straffmyndig men fortfarande berättigad till straffrabatt. Vi moderater anser att straffpåföljderna för 15–17-åringar måste ses över.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är:

 

Kommer ministern och regeringen att ta något initiativ till en översyn av straffpåföljderna för 15–17-åringar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-16 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Sista svarsdatum: 2022-01-03 Svarsdatum: 2022-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga