Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler

Skriftlig fråga 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Ett flertal företrädare för transportnäringen, bland annat Näringslivets Transportråd, har framfört kritik mot de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket lutar sig mot vid investeringsbeslut. Kritikerna framför att godstransporterna systematiskt undervärderas samtidigt som persontransporterna ofta ges högre prioritet. Underlagen mäter inte på ett korrekt sätt värdet av godstransporterna, bland annat av tomma vagnar.

Högsta möjliga grad av korrekthet och noggrannhet vid framtagning av samhällsekonomiska kalkyler är av yttersta vikt för att beslutsfattande ska kunna ske på så goda grunder som möjligt. Om detta inte sker riskerar skattebetalarna i slutändan att finansiera samhällsekonomiskt ineffektiva investeringar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet vidta några åtgärder med anledning av den framförda k
ritiken av de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket använder sig av när det gäller värdering av godstransporter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-07-09 Överlämnad: 2015-07-10 Besvarad: 2015-07-24 Sista svarsdatum: 2015-07-24 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga