Översyn av våldtäktslagstiftningen

Skriftlig fråga 2013/14:708 av Anna Wallén (S)

Anna Wallén (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

I vintras tog vi socialdemokrater ett riksdagsinitiativ där vi begärde en parlamentarisk utredning för att granska varför det är så få våldtäktsanmälningar som leder till åtal och fällande dom. Vi ville se över hur rättsväsendet på ett bättre sätt kunde stödja de brottsoffer som anmäler sexuella övergrepp, så att de orkar igenom processen.

Vi ville också förutsättningslöst se över våldtäktslagstiftningen igen. Många har krävt en samtyckesbaserad lagstiftning, och vi ville därför att utredningen också skulle se på den frågan genom att ta in erfarenheter från de länder som har en sådan ordning. Men vi ville också se på andra alternativ för att stärka lagskyddet för den sexuella integriteten.

Efter en längre diskussion anslöt sig regeringspartierna till vårt förslag, och riksdagen biföll det socialdemokratiska initiativet. I riksdagsdebatten lovade regeringsföreträdarna att tillsätta utredningen under våren.

Nu är det sommar och regeringen har fortfarande inte tillsatt utredningen. Vi har inte ens sett något utredningsdirektiv.

Jag vill därför fråga justitieminister Beatrice Ask när utredningsdirektivet kommer.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-06-26 Överlämnad: 2014-06-27 Sista svarsdatum: 2014-07-02 Besvarad: 2014-07-08 Anmäld: 2014-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga