Övningsområde för Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2020/21:451 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I en artikel i SVT Nyheter den 11 september uppmärksammas att Försvarsmakten fortfarande inte fått svar på sin ansökan om miljötillstånd för att använda skjutfältet i Göteborgs södra skärgård. Länsstyrelsen gav tillstånd 2010, men det överklagades och hamnade hos Mark- och miljööverdomstolen, som skickade ärendet vidare till regeringen. Där har ärendet nu beretts i tio år.

När regeringen nu har aviserat att Göteborg åter ska få ett regemente och en amfibiebataljon blir övningsmöjligheterna för Försvarsmakten åter aktuella. Det handlar om att klargöra dels förutsättningarna att öva på ett sätt som stör andra samhällsaktörer så lite som möjligt, dels förutsättningarna att öva på bland annat skärgårdsskjutfältet.

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin är därför:

 

Vad är ministerns ambition tidsmässigt när det gäller att regeringen ska kunna fatta beslut gällande Försvarsmaktens möjligheter att öva i Göteborgs södra skärgård?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-12 Överlämnad: 2020-11-13 Anmäld: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga