Palestinier i Libanon

Skriftlig fråga 2019/20:622 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Palestinierna är flyktingar både i sitt eget land och utomlands. Deras situation är sämre än någonsin, och allt är en konsekvens av den israeliska ockupationen av Palestina.

Av den palestinska befolkning som bor utomlands, den palestinska diasporan, uppges mer än hälften vara statslösa, alltså utan medborgarskap i något land. Flest – över 3 miljoner av diasporans befolkning – bor i Jordanien, och i Libanon och Syrien finns vardera en halv miljon.

Utanför Palestina är kanske situationen i Libanon värst numera. Det råder yrkesförbud för mer än 60 yrken för palestinierna. De kan inte längre köpa mark eller fastigheter. De som har köpt mark eller fastigheter tidigare får inte låta dem gå i arv till barnen. En libanesisk kvinna får inte ge sitt medborgarskap till sina barn. Palestinierna i Libanon måste söka arbetstillstånd även om de är födda i landet.

Det råder fattigdom, hög arbetslöshet, fysisk ohälsa och stor hopplöshet bland de palestinska flyktingarna i världen, och i Libanon känner de sig helt bortglömda.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vad kan ministern och regeringen göra för att förbättra palestiniernas situation i världen och i synnerhet i Libanon?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-11 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga