palestinska läroböcker

Skriftlig fråga 2000/01:1645 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 3 september

Fråga 2000/01:1645

av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om palestinska läroböcker

De officiella palestinska skolböckerna var fram till skolåret 2000@2001 primärt jordanska och egyptiska. Dessa böcker hade ett aggressivt innehåll riktat mot judar och Israel. De palestinska myndigheterna har fått bistånd från bl.a. Unesco och europeiska länder som Italien, Norge och Irland för att producera nya skolböcker. Den första palestinska kursplanen för grundskolan, från 1997, var trovärdig och beskrev fredsprocessen med Israel som positiv.

I september 2000 hade det palestinska utbildningsministeriet färdigställt 14 nya skolböcker för klasserna 1 t.o.m. 6. Det har tyvärr visat sig att de nya skolböckerna undervisar i hur man ska fördöma den israeliska staten. Israel beskrivs som främmande i Mellanöstern och karakteriseras som en kolonial erövrare som ockuperat Palestina sedan 1948. Böckerna undervisar också i ett icke-erkännande av Israel. Namnet Israel finns inte med på de regionala kartorna. Israeliska städer, regioner och geografiska områden identifieras som "Palestina". Palestinierna har i de nya skolböckerna försummat chansen att lära ut att deras grannar är människor som de ska eftersträva att ha en normal relation till.

I skolböcker för högre årskurser används fortfarande böcker med antisemitisk och antiisraelisk retorik. Där skrivs rent ut om staten Israels utplånande.

Hur avser statsrådet verka för att Palestina i framtiden använder internationellt bistånd till produktion av skolböcker som uttrycker en mer normal relation till grannlandet Israel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-03 Besvarad: 2001-09-13 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-13)