Palestinska myndigheten och hbtq

Skriftlig fråga 2018/19:907 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I dagarna uppdagades det att den palestinska myndigheten förbjuder hbtq-grupper på Västbanken. Det oroväckande förbudet kommer efter att den palestinska gräsrotsrörelsen Al-Qaws for Sexual & Gender Diversity in Palestinian Society offentliggjort planer på att hålla ett möte i slutet av månaden. En talesperson för den palestinska myndighetens polisorgan har kommenterat förbudet med att de aktiviteter som gruppen förespråkar ”är skadliga för det palestinska samhällets högre ideal och värdegrund”. Den palestinska myndigheten avser nu att frihetsberöva och ställa gruppens aktivister inför rätta. Hitintills har det varit tyst om detta från den svenska regeringen.

Givet den socialdemokratiska regeringens omfattande ekonomiska och politiska stöd till den palestinska myndigheten torde denna oroväckande försämring av de mänskliga fri- och rättigheterna för hbtq-personer vara en anledning till att vilja se över stödet till Palestina. Inte minst med tanke på regeringens upprepade mantra om att de för en så kallad feministisk utrikespolitik.

Mot bakgrund av detta ställer jag följande fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Tänker ministern förändra något i nuvarande hållning till den palestinska myndigheten, samt anser statsrådet att det vore förenligt med en feministisk utrikespolitik att, från Sveriges sida, inte agera när hbtq-personer förföljs på detta sätt av den palestinska myndigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-21 Överlämnad: 2019-08-21 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-04 Sista svarsdatum: 2019-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga