Palmecentret och dialogkonferensen

Skriftlig fråga 2007/08:1395 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 19 juni

Fråga

2007/08:1395 Palmecentret och dialogkonferensen

av Annelie Enochson (kd)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Den 11 juni stod Palmecentret som inbjudare till den ”dialogkonferens” där Azzam Tamimi tilläts framföra ett budskap präglat av antisemitism och våldsglorifieringar. Enligt besökare på konferensen belönades Tamimi med applåder av en entusiastisk åhörarskara. På konferensen medverkade även Ghada Karmi som gjort sig känd som en Förintelseförnekare och för sina teorier om att judar varken är ett folk eller en nation. Den bok där Karmi utvecklar sina tankar fanns till salu under hela konferensen.

Palmecentrets omsättning på 250 miljoner finansieras till 90 procent av Sida vilket lämnar frågor om huruvida svenska skattepengar gjort det möjligt att finansiera Tamimis och Karmis omkostnader i samband med besöket.

Palmecentrets generalsekreterare Viola Furubjelke har även beklagat på Palmecentrets hemsida att de i stället för Tamimi inte kunnat bjuda någon av Hamas företrädare. Den terrorstämpling Hamas erhållit efter otaliga massakrer på sitt eget folk och israeler förhindrar Palmecentret från att göra en sådan inbjudan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att svenska biståndspengar inte används till arrangemang vars budskap går stick i stäv med visionen om ett demokratiskt och livskraftigt Palestina som kan leva i fred med sin granne Israel?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-06-19 Anmäld: 2008-06-23 Besvarad: 2008-07-23 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-23)