Påtvingad säkerhetslag i Hongkong

Skriftlig fråga 2019/20:1712 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Kinas beslut att införa en ny säkerhetslag i Hongkong innebär ett tydligt brott mot principen om ett land, två system och den sino-brittiska deklarationen.

Inskränkningarna av de medborgerliga fri- och rättigheterna blir påtagliga när protester mot Peking kan leda till livstids fängelse. Att lagen infördes mot Hongkongbornas vilja och utan process i Hongkongs lagstiftande församling, Legco, tydliggör Pekings ensidiga agerande och avsteg från ingångna avtal.

Demokratirörelsen och civilsamhället i Hongkong verkar nu under påtagligt hot från den kommunistiska diktaturen. Ett stort antal personer har gripits redan under det första dygnet med den nya lagen.

Omvärlden måste nu agera kraftfullt. Det är inte business as usual.

Med anledning av ovan önskar jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur avser ministern att agera för att på tydligast möjliga sätt säkerställa att Pekings agerande möts med konsekvenser från omvärlden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-01 Överlämnad: 2020-07-02 Besvarad: 2020-07-16 Sista svarsdatum: 2020-07-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga