Påverkan av politiska beslut genom ekonomiskt stöd

Skriftlig fråga 2021/22:931 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Den 26 januari 2022 – drygt åtta månader före riksdagsvalet – gick LO, som är sammanslutningen av 14 fackförbund, och dess ordförande ut med löfte om att säkra röster åt Socialdemokraterna vid riksdagsvalet. LO kommer att satsa 30 miljoner på att kampanja, men förutom tillskottet av pengar ska LO bidra med att ringa en halv miljon samtal till sina medlemmar och hålla utbildningar över hela landet, till stöttning för Socialdemokraterna. Stödet kommer inte utan en lång kravlista på politiska reformer.

Att en juridisk person som LO erbjuder pengar och en hel grupps röster åt ett parti där det finns en sådan öppen och tydlig förväntan om gentjänster är inte bara anmärkningsvärt utan även förkastligt. Den här formen av klientelism är väldigt vanlig i svaga demokratier och klansamhällen, där man säljer hela gruppers röster till kandidater eller partier som erbjuder pengar, jobb eller andra former av fördelar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

 

Avser ministern att vidta några lagstiftningsåtgärder som säkerställer att juridiska personer, exempelvis fackförbund, inte kan köpa sig inflytande och beslut av politiska partier i enlighet med exemplet ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-27 Överlämnad: 2022-01-27 Anmäld: 2022-01-28 Svarsdatum: 2022-02-09 Sista svarsdatum: 2022-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga