Påverkan på bostadsbyggandet av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal

Skriftlig fråga 2012/13:358 av Eriksson, Lars (S)

Eriksson, Lars (S)

den 5 mars

Fråga

2012/13:358 Påverkan på bostadsbyggandet av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Vid civilutskottets sammanträde den 21 februari fick utskottet en redovisning från Justitiedepartementet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal.

Det ställdes en fråga från utskottet om vilken påverkan detta kunde ha på bostadsbyggandet i glesbygd, där kostnaden för byggandet av en bostad kan komma att överstiga bostadens värde.

Då delegationen från justitieutskottet inte kunde svara på frågan vill jag ställa den till statsrådet Attefall.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-05 Anmäld: 2013-03-05 Besvarad: 2013-03-13 Svar anmält: 2013-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-13)