Pendlingsstöd och flyttbidrag till unga under 25 år

Skriftlig fråga 2011/12:765 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 11 september

Fråga

2011/12:765 Pendlingsstöd och flyttbidrag till unga under 25 år

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, och det är viktigt att unga människor kommer i arbete så fort som möjligt. I dag måste man vara minst 25 år för att få pendlingsstöd samt rätt till flyttbidrag. Detta är orimligt. Unga människor ska ha samma rätt att kunna ta ett arbete som äldre personer. Det är många gånger yngre personer som flyttar till jobb, och de har ofta inte hunnit bygga upp sin ekonomi.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att förändra regelverket så att unga under 25 år kan få pendlingsstöd och flyttbidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-11 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)