Pensionärer hos Kronofogden

Skriftlig fråga 2018/19:581 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Antalet skuldsatta pensionärer har ökat kraftigt sedan 2010. Vid det senaste årsskiftet hade drygt 40 000 pensionärer skulder hos Kronofogden. Tillsammans var de skyldiga 18 miljarder kronor. Många pensionärer har varit skuldsatta under en lång tid, långt innan de fyllt 65 år. Enligt Kronofogden visar analyser att det nu blir allt fler över 80 år som hamnar hos Kronofogden med skulder. Enligt Kronofogden känner många äldre skam över att de har hamnat i skuld hos Kronofogden, och därför är de svåra att nå och hjälpa via exempelvis kommunernas skuldrådgivning.


Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad avser ministern att göra för att färre pensionärer ska hamna hos Kronofogden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-25 Överlämnad: 2019-04-26 Anmäld: 2019-04-30 Sista svarsdatum: 2019-05-08 Svarsdatum: 2019-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga