Pensionärernas ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2011/12:697 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 12 juli

Fråga

2011/12:697 Pensionärernas ekonomiska situation

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I kronofogdens register fanns i februari i år 42 202 personer som var 66 år eller äldre registrerade. Det är en ökning med 2,1 procent jämfört med året innan och en ökning med 15,5 procent sedan februari 2007.

Kronofogdemyndigheten konstaterar också att det finns ett stort antal gäldenärer som legat kvar i deras register under många år. Över tid blir dessa äldre. År 2011 låg ålderstoppen bland dessa gäldenärer på 49 år. Om utvecklingen håller i sig kommer kronofogden om 15 år att ha ett stort antal gäldenärer i åldern 65 år och däröver. Gruppen minskar givetvis successivt genom preskription, skuldsanering eller att de avlider, men oaktat detta kommer en hel del att finnas kvar i registren med gammal skuldsättning.

Budget- och skuldrådgivare i landet menar att många nyblivna pensionärer har svårt att anpassa ekonomin efter pensionen och att detta kan leda till ekonomiska problem. Har de en hög grad av belåning och bristfälliga eller förlegade kunskaper i ekonomi, ökar risken för att de inte kan återbetala lån om exempelvis ersättningar uteblir. Sjukdom är också en vanlig individuell orsak till att människor hamnar på obestånd.

Pensionärer har i dag högre skatt än vanliga löntagare trots lägre inkomster.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förhindra att fattigpensionärerna, som oftast är kvinnor, i framtiden dominerar bland de skuldsatta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-07-12 Besvarad: 2012-07-26 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-26)