Personer som är säkerhetshot

Skriftlig fråga 2020/21:1541 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under våren 2019 grep Säkerhetspolisen sex imamer och predikanter som bedömdes vara ett hot mot Sveriges säkerhet. Dessa sattes i förvar, och senare beslutade Migrationsverket och regeringen att samtliga dessa personer skulle utvisas.

Verkställighetshinder konstaterades, och dessa personer släpptes på fri fot trots att de bedömdes som säkerhetshot mot Sverige.

Det har snart gått två år och dessa personer är fortfarande i Sverige, på fri fot. En av dessa personer framträdde nyligen i medier. Han hade flyttat från Umeå till Malmö med motiveringen att han trivdes bättre i Malmö. Det är provocerande att personer som Säkerhetspolisen bedömt som säkerhetshot mot Sverige kan flytta runt som de behagar.

I dessa fall rör det sig bland annat om Egypten och Irak. Det är oacceptabelt att Sverige inte kan verkställa utvisningsbeslut till dessa länder, då till exempel Danmark, Storbritannien och Frankrike kan göra detta.

Jag vill därför fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka generella åtgärder har statsrådet vidtagit under dessa snart två år för att det ska gå att utvisa personer som utgör säkerhetshot?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-28 Överlämnad: 2021-01-29 Anmäld: 2021-02-02 Svarsdatum: 2021-02-10 Sista svarsdatum: 2021-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga