Personröstning för synnedsatta

Skriftlig fråga 2019/20:120 av Fredrik Lindahl (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Valmyndighetens rapport Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2019 lyftes frågan om möjligheten för synnedsatta väljare att kunna personrösta utan att valhemligheten röjs. I dagens valsystem kan dessa väljare endast rösta på parti, och enligt Valmyndigheten har det inkommit många förfrågningar om när det kommer att bli möjligt även för synnedsatta att kunna personrösta utan att röja valhemligheten.

Trots att riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen (bet. 2015/16:KU14 punkt 4, rskr. 2015/16:205) anfört att väljare med synnedsättning ska kunna personrösta utan att valhemligheten röjs så har inte några förslag på detta presenterats. Jag tror att de flesta kan vara överens om att det är i demokratins intresse att samtliga röstberättigade har möjlighet att vara delaktiga i och kunna nyttja valsystemet fullt ut.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser regeringen att tillgodose riksdagens tillkännagivande och även ge synnedsatta personer möjligheten att personrösta?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-08 Överlämnad: 2019-10-09 Anmäld: 2019-10-10 Sista svarsdatum: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga