Placeringen av EMA

Skriftlig fråga 2017/18:403 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Sverige har goda förutsättningar att ligga i topp när det gäller forskning. Tyvärr förlorade vi nyligen omröstningen i EU om placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet EMA, där Stockholm var den svenska kandidaten. Sverige åkte ut i första omgången, och enligt uppgift röstade regeringen sedan inte på Köpenhamn, som gått vidare till en andra omgång, utan på Milano.

Det bästa alternativet för Sverige hade enligt regeringen varit en placering i Stockholm. När detta inte hade framgång borde Köpenhamn naturligtvis ha varit det näst bästa alternativet för Sverige. Men den svenska regeringen hade tydligen en annan åsikt, och det vore därför intressant att få veta vad det var som gjorde Milano till en ur svensk synvinkel bättre kandidat än Köpenhamn.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Vilka argument låg till grund för regeringens beslut att rösta på Milano och inte på Köpenhamn, där EMA hade kunnat få en positiv effekt för forskningen och näringslivet i hela Öresundsregionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-05 Överlämnad: 2017-12-06 Anmäld: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-13 Sista svarsdatum: 2017-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga