Plastpelletssanering

Skriftlig fråga 2019/20:1367 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Miljontals små plastpellets och mängder av annat skräp som släppts ut i våra hav flyter just nu i land på västsvenska stränder. Det är skräp som skadar både miljön och naturen. I dag är lagen kring nedskräpning otydlig – det som däremot är tydligt är att dagens situation inte är hållbar.

Millimeterstora plastpellets, som misstänks komma från en olycka på ett norskt containerfartyg utanför Danmarks kust i mitten av februari, har nu rapporterats från minst tio platser längs med västkusten. Men de miljontals små plastbitarna antas finnas på långt fler platser längs stora delar av kusten, och ingen vet hur stor förekomsten är eller vad skadan kommer att bli just från denna händelse. Allmänheten uppmanas att hålla utkik och rapportera till länsstyrelsen om man ser plastpellets som kan ha koppling till olyckan med hopp om att det ska underlätta saneringsarbetet.

För att inte djurlivet ska bli lidande när fiskar och fåglar misstar plasten för mat behövs en omedelbar sanering. Kostnaden riskerar att hamna på kommunerna, vilket är oacceptabelt. Internationella rättsprocesser mot rederier är ingen enkel match för en liten kommun. Det behövs en större samordning samt en trygghet för att saneringskostnaden inte ska bli skyhög.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Hur kommer ministern att agera för att kostnaden för nedskräpningen av plastpellets eller eventuella rättsprocesser inte ska falla på enskilda kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-15 Överlämnad: 2020-05-18 Anmäld: 2020-05-19 Sista svarsdatum: 2020-05-27 Svarsdatum: 2020-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga